Millores a la Font del Parc Europa
Millores a la Font del Parc Europa
Millora de la Font del Parc Europa.
Localització: Parc Europa, C/ Hospitalaris
Data d'inici de les obres: Mitjans 2009
Data de finalització de les obres: finals 2009
Font de finançament:
Fons estatal per a l'estímul econòmic. Plan E. Govern d'Espanya

Plan E
Construcció d'un mur perimetral al voltant de la font per a evitar la caiguda de fulles o brutícia i millorar la seguretat.
Millores a la Font del Parc Europa