Pistes de pàdel del Poliesportiu
Pistes de pàdel del Poliesportiu
Construcció de pistes de pàdel en el poliesportiu municipal
Localització: Poliesportiu Municipal
Data d'inici de les obres: Novembre 2009
Data de finalització de les obres: 6 de febrer de 2010
Font de finançament:
Fons estatal per a l'estímul econòmic. Plan E. Govern d'Espanya

Plan E
L'actuació ha tingut com a objecte la nova construcció de dues pistes de pàdel. Les pistes de pàdel s'han ubicat a continuació dels frontons, en un espai lliure del poliesportiu. La pista de joc esta formada per un rectangle de dimensions 20m x 10m de mesures interiors, tancada en la seua totalitat amb zones de vidre temperat que oferixen un rebot regular de la pilota i zones superiors de malla metàl·lica. En els seus fons està tancada amb un envidrament d'una alçària de 3m. Els primers trams de les parets laterals són escalonades i formades per tancaments rectangulars de vidre. La resta dels costats s'han tancat amb malla metàl·lica que al seu voltant puja per damunt de les parets fins a 4m d'alçària en tot el perímetre. El paviment de les pistes és de gespa artificial que li conferix una gran durabilitat i una aparença més natural a la pista. Cada pista està il·luminada per mitjà de quatre projectors, que permeten gaudir de la pista en hores nocturnes. A més de la instal·lació de les pistes de pàdel, s'ha millorat la urbanització de l'entorn, tot i creant zones d'esplai amb arbolat i zones de descans, també s'ha col·locat bancs en la zona lliure resultant entre els frontons i el pàdel. Tota la zona té un sistema d'arreplega i evacuació de les aigües. Amb l'actuació realitzada, també s'ha renovat el tancament Sud del poliesportiu, s'ha tractat aquesta intervenció, no sols com la instal·lació de dues pistes de pàdel, sinó com la creació d'un nou espai esportiu.
Motiu de la intervenció:
Millorar les instal·lacions esportives, a més d’oferir la possibilitat de la pràctica del pàdel a Picanya.
Pistes de pàdel del Poliesportiu
Pistes de pàdel del Poliesportiu 2
Pistes de pàdel del Poliesportiu 3