DSC_0375
Peatonalització del nucli antic. Fase 2
Intervenció als carrers Major, S.Francesc i Torrent
Localització: Carrers Major, S.Francesc i Torrent
Data d'inici de les obres: Novembre 2012
Data de finalització de les obres: Tres mesos
Font de finançament:
Plan Confianza de la Generalitat Valenciana
La finalitat d'aquesta actuació és la peatonalització dels carrers del nucli històric de Picanya per a crear una plataforma única sense diferenciació de nivells o el vianant no es trobe amb entrebancs en el seu recorregut.
Aquesta actuació respresenta la segona fase del pla integral d'intervenció urbana del nucli històric i el seu àmbit d'actuació són els trams dels carrers Sant Francesc, Torrent i Major que envolten la Pl. del País Valencià per la seua banda oest.
Després de la demolició de les voreres i el treball sobre el ferm existent es pavimentaran els carrers amb llambordins de formigó d'alta resistència i marbre blanc. La rigola central serà de formigó prefabricat de color gris.
Al mateix temps s'aprofitarà per a realitzar les obres de millora de la xarxa de distribució i subministrament d'aigua potable en una acció coordinada.
L'actuació té un import de més de 150.000 euros i afecta a una superfície de més de 2.000 m2.
obres peatonalizació zona actuació fase 2
Obres peatonalització fase 1. Acte inici obres. PB074120
Obres peatonalització fase 1. Acte inici obres. PB074140
Obres peatonalització fase 1. Acte inici obres. PB074147
DSC_0083
DSC_0374
DSC_0375
DSC_0378