DSC_0034
Milllora d'accessibilitat entorn carrers Verge del Pilar i Verge Montserrat
Itineraris per a vianants i millores al mobiliari urbà
Localització: C/ Verge del Pilar i Sant Antoni i C/ Verge de Montserrat i Sant Francesc
Data d'inici de les obres: Novembre 2012
Data de finalització de les obres: Tres mesos
Font de finançament:
Plan Confianza de la Generalitat Valenciana

La finalitat d'aquesta actuació és crear itineraris accessibles a les voreres, tot i modernitzant en diferents trams desl carrers Sant Antoni Abad, Verge del Pilar, Sant Francesc i Verge de Montserrat.

L'obra consisteix en la substituació de paviments i millora d'infraestructures existents amb la dotació d'imbornals per a la recollida d'aigua tot i realitzant nous escocells als arbtres ja existents i col·locant nous elements de mobiliari urbà que milloren la qualitat d'urbantizació dels carrers. Se seguiran els mateixos criteris emprats en altres actuacions realitzades al nucli urbà de Picanya.

També es realitzaran millores en la xarxa de distribució i subministrament d'aigua potable tot i actuant de forma coordinada amb l'actuació prevista.

El secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport, Victoriano Sánchez-Barcáiztegui, va afirmar en la seua visita en dia de l'inici de les obres “estas obras van a hacer más accesible el bonito casco antiguo de Picanya y ampliará el espacio destinado a los peatones”.Obres c/ Verge del Pilar i Sant Antoni. PB084158
Obres c/ Verge del Pilar i Sant Antoni. PB084163
Obres c/ Verge del Pilar i Sant Antoni. PB084166
Obres C/ Verge de Monserrat PB074142
Obres c/ Verge del Pilar i Sant Antoni. DSC_0004
Obres c/ Verge del Pilar i Sant Antoni. DSC_0029
Obres c/ Verge del Pilar i Sant Antoni. DSC_0034