carrer sant joan baptista
Reurbanització places
Reurbanització places
Localització: Carrer Sant Josep i Sant Joan Baptista
Data d'inici de les obres: Juliol 2011
Data de finalització de les obres: 2 mesos

Les zones per als vianants, es realitzarà amb paviment de llambordes de pedra artificial d'alta duresa apta per al tràfic rodat, de forma rectangular 20x10x10cm, en color ocre de dues tonalitats, amb arestes lleugerament suvitzades, col·locats, sobre capa d'arena de 10cm d'espès, col·locada al seu torn sobre la calçada preexistent tot i mantenint els pendents de desaigüe existentsMotiu de la intervenció:

La present actuació tracta de millorar l'espai urbà d'un àrea urbana significativa de la població en l'entorn de les carrer Sant Josep i Sant Joan Baptista. Els objectius serien, millorar l'ús per als vianants d'aquestes, tot i permetent el pas de vehicles de forma restringida i millorar l'entorn tant en el tractament del paviment, com en el mobiliari - jardineria. Crear un espai per a ús ciutadà, de circulació, però al seu torn amb unes pinzellades de verd. Donada la trama irregular d'aquests carrers, i la proliferació en la zona d'eixamplaments, la proposta pretén unificar la zona mitjançant diversos paviments que conformaran un dibuix, tot i inserint una trama lineal.P7196179
P7196182
PA206427
PA206416
PA206430
P4059664