pantalla acustica autoviaP4182919
Instal·lació tanca protectora anti soroll
Instal·lació tanca protectora anti soroll zona Vistabella
Data d'inici de les obres: Març 2011
Data de finalització de les obres: Abril 2011
Font de finançament:
Pla Especial de Suport a la Inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana (PIP)

 

Instal·lació d’unes pantalles acústiques que puguen reduïr sensiblement el nivell de soroll que el trànsit a l’autovia transmet al veïnat de la zona i d’aquesta manera alleugerar l’impacte d’aquesta infraestructura d’elevat nivell de tràfic de vehicles.

pantalla acustica autovia P4182917
pantalla acustica autoviaP4182919
pantalla acustica autovia P4182920
pantalla acustica autovia P4182921