luz_poli_02
Millora de luminàries del Poliesportiu Municipal
Localització: Poliesportiu Municipal

En funcionament la nova il·luminació LED del Poliesportiu. Este nou sistema d'il·luminació suposa un estalvi del 50% del cosum elèctric al temps que millora la uniformitat del fluix llumínic i la visibilitat de les instal·lacions.

luz_poli_02 

luz_poli_01