obers_ricardo_capella_senyera
Renovació integral dels carrers Ricardo Capella i Senyera
Canvi de titularitat de la CV-406
Localització: C/ Ricardo Capella i C/ Senyera
Font de finançament:

Diputació de València i Ajuntament de Picanya

La Diputació de València manté, des de fa anys, un procés de desafecció de les travessies de les seues carreteres en els municipis de la província i en este sentit, d'acord amb l'equip de govern del nostre municipi, s'ha acordat que estes vies (Ricardo Capella i Senyera) passen a ser de titularitat municipal. L'exigència, per part del nostre Ajuntament ha sigut que, en este canvi de titularitat, l'actual model de carretera es transforme en carrer d'acord amb els criteris que ja formen part de la trama urbana del nostre poble.
Motiu de la intervenció:
La CV-406, este és el nom de l'última carretera que travessa el nucli urbà del nostre municipi i el recorregut del qual és el de les vies Ricardo Capella i Senyera. Una carretera que, fins ara, formava part de la xarxa de carreteres de titularitat de la Diputació de València. Fins ara.

Canvi de titularitat
La Diputació de València manté, des de fa anys, un procés de desafecció de les travessies de les seues carreteres en els municipis de la província i en este sentit, d'acord amb l'equip de govern del nostre municipi, s'ha acordat que estes vies (Ricardo Capella i Senyera) passen a ser de titularitat municipal. L'exigència, per part del nostre Ajuntament ha sigut que, en este canvi de titularitat, l'actual model de carretera es transforme en carrer d'acord amb els criteris que ja formen part de la trama urbana del nostre poble.

 

Obres d'actualització i millora
En este sentit els serveis tècnics municipals s'han coordinat amb els de la Diputació de València perquè esta institució assumisca gran part (una altra part és a càrrec de l'Ajuntament) d'unes obres d'adequació que milloraran notablement estos carrers quant a voreres (més àmplies i de millor accessibilitat), presència d'arbres i enjardinado, reducció del trànsit rodat en favor del trànsit de persones i, renovació integral dels serveis de clavegueram (nova xarxa de pluvials) i de proveïment d'aigua potable.

La reforma d'aquests carrers millorarà el trànsit de persones i per tant la socialització, l'activitat comercial, l'autonomia dels menors, la seguretat dels majors...  

Creuaments a nivell de les voreres
En aquest trànsit entre carretera (a mesura dels cotxes) i carrer (a mesura de les persones) els encreuaments entre carrers es resoldran, com en la resta de la trama urbana, amb passos elevats que prioritzen el pas dels vianants i permeten una mobilitat sense barreres arquitectòniques per a persones amb problemes de desplaçament, carrets de bebé, carros de compra al mateix temps que calmen el trànsit.


Més carril bici

També s'ampliarà la xarxa de carril bici amb la construcció d'un nou tram que circularà per la part davantera de l'Institut (afavorint l'accés amb bicicleta de l'alumnat d'este centre) i també un tram de l'Av. Generalitat Valenciana. 

Calmar el trànsit rodat
En el tram entre el carrer Sanchis Guarner (enfront de la plaça de l'església) i el carrer del Pilar (i només en aquest tram) el trànsit de vehicles es reduirà a un sol carril. L'objectiu és poder ampliar les voreres existents (que en aquest moment a penes permeten el pas d'una persona i que resulten inviables per a carrets de bebés, cadires de rodes...) que es amplian de forma molt considerable i es arbolan. Aquest tram de la C/ Senyera té un gran tràfic de persones atés que uneix el centre del poble amb una zona densament poblada i que acull serveis com el Mercat municipal, l'Ajuntament, Jutjat de pau, Policia Local... per la qual cosa és necessari recuperar aquesta via per al trànsit còmode i segur de persones.

Millora d'asfaltat i senyalització
Per al trànsit de vehicles es procedirà a la renovació de l'asfaltat  de les 2 carrers i a la millora de la senyalització tant vertical com horitzontal.

 

grifo 

Renovació de la xarxa d'aigua potable
En aquestes obres de reforma dels carrers Senyera i Ricardo Capella l'Ajuntament de Picanya aboradará (i finançarà) dues millores molt significatives aprofitant la reforma de les voreres.

Actualització de la xarxa d'aigua potable
Es procedirà a la renovació de la xarxa de subministrament d'aigua potable de les Av. Ricardo Capella i C/ Senyera. Per a això s'instal·larà una nova conducció de fosa de 150mm de diàmetre, la qual cosa permetrà millorar la pressió de l'aigua que arriba a les cases, en l'Av. Ricardo Capella, que continuarà fins a la rotonda del Passeig de la Primavera a través de la vorera dreta de la C/ Senyera. A més, es col·locarà una conducció de fosa de 100mm per la vorera esquerra del carrer Senyera. Amb aquesta actuació es pretenen anul·lar l'ús de les canonades de fibrociment que actualment recorren la zona d'actuació i unificar la xarxa ja existent en la resta del municipi.

Millora de la xarxa d'evacuació de pluja
També s'aprofitaran aquestes obres per a l'execució d'una obra de drenatge per a l'abocament de les aigües pluvials. Els col·lectors de la C/ Senyera abocaran al Barranc de Chiva en un nou punt d'evacuació en cas de pluja.
La nova obra de drenatge es localitzarà en la part final de l'Av. Generalitat, aprofitant un talús on ja existeixen altres sobreeixidors i quedarà situada a mig vessant, aproximadament a uns 5m d'altura sobre el llit del barranc.

 

excabacora 

Treball per fases
La previsió per part de la Diputació és que aquestes obres (que afecten el tram entre la Rotonda d'Andreu Alfaro i la rotonda dels Vents) s'inicien a final d'enguany o principis de 2023.
Com és habitual en una intervenció d'aquesta gran importància, les obres es realitzaran per fases amb el que només s'afectarà trams concrets. D'aquesta manera es minimitzaran les molèsties (pròpies de tota obra) en reduir el temps que veïns i veïnes tindran les obres a la porta de casa. Per part de l'Ajuntament es prestarà especial atenció a solucionar els inevitables inconvenients que puguen sorgir per a comerços, hostaleria, mobilitat dels veïns i veïnes de la zona, seguretat, etc...

 

obers_ricardo_capella_senyera  

IMG_6379 

 

IMG_6616 

IMG_6385 

IMG_6390