779c9c18-c048-41da-b440-428ab14ebb90
Millores al Centre Cultural
Font de finançament:
Estes millores, compten amb el finançament del programa de subvencions de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d'educació, cultura i esports.

Tot i aprofitant l'estiu i per tant l'absència de programació, s'estan realitzant obres de millora al Centre Cultural. Amb esta nova intervenció es millora la instal•lació des de dues perspectives, una, renovació de mobiliari d'origen que presenta el desgast propi de l'ús, en aquest sentit es renoven les butaques de dalt, i es canvien les 4 portes d'accès a sala (2 de dalt i 2 de baix), també es reparen dues goteres dels laterals del sostre i es pinta.
D'altra banda, es continuem fent millores en seguretat i accessibilitat de la intal•lació, s'intervé la barana que separa el pis de dalt del de baix, per a sense perdre visibilitat des de dalt garantir major seguretat, es baixa a cota zero una de les portes d'emergència del carreró, i es senyalitza amb llum blava l'interior de la sala.

 

c8a37cdf-5d67-452d-bc1f-f5a052534f09 

779c9c18-c048-41da-b440-428ab14ebb90