6986b205-6ee8-446c-b5ee-6d17b223d742
Renovació superfície pistes paddle
Localització: Poliesportiu Municipal

Substitució de la superfície de joc de les pistes de paddle del Poliesportiu que, amb el pas del temps i l´ús intens s'havien deteriorat.

 

c1669142-0d61-41fe-80e8-fb48dad58995 

 

6986b205-6ee8-446c-b5ee-6d17b223d742 

55e25ebb-08bc-4172-92b4-a2c622a0a136