88f76a60-0fed-4346-8afa-659baf8cb176
Instal·lació de plaques solars per a la producció d'energia elèctrica
Localització: Edifici de l'Ajuntament i Magatzem Municipal
Font de finançament:
Generalitat Valenciana - IVACE

Instal·lació al sostre de l'Ajuntament:
La instal·lació està recollida dins de la modalitat d'autoconsum amb excedents compensats del Reial decret 244/2019, de 5 d'abril. Potència màxima instal·lada - 12,8 kWp Potència nominal instal·lada - 12,5 kWp.
Es disposaran de 32 mòduls monocristalins, amb una potència pic de 400 Wp, tot i proporcionant una potència màxima de 12,8 kWp. Presentaran una inclinació de 15 graus sobre l'horitzontal. La planta generarà un total de 19.848 kWh, dels quals, un 79,58% seran autoconsumidos per la instal·lació i el 20,42% restant, seran d'excedent de producció, que seran compensats en la factura elèctrica, mes a mes. Això provocarà un estalvi en emissions de CO₂ de 7.740kg a l'any.

Instal·lació al sostre del magatzem Taronja:
La instal·lació està recollida dins de la modalitat d'autoconsum amb excedents compensats del Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, Potència pic instal·lada – 38,4 kWp Potència nominal instal·lada - 40 kWp
Es disposaran de 96 mòduls monocristalins, amb una potència pic de 400 Wp, proporcionant una potència màxima de 38,4 kWp. Presentaran una inclinació de 15° sobre l'horitzontal, i un angle azimut de 15°. La planta generarà un total de 68.008 kWh, dels quals, un 68,38% seran autoconsumidos per la instal·lació i el 31,62% restant, seran d'excedent de producció, que seran compensats en la factura elèctrica, mes a mes. Això provocarà un estalvi en emissions de CO₂ de 26,53 Tn a l'any. A l'ésser una instal·lació comunitària, a més del magatzem municipal, es compensarà energia en l'edifici d'urbanisme municipal i el col·legi Auxiàs March.

 

88f76a60-0fed-4346-8afa-659baf8cb176 

DSC_0153

 

Amb el suport de:

Subvenció de l'IVACE a través del Programa d'ajudes destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica en els municipis de la Comunitat Valenciana, 2021.

Les quantitats subvencionades han estat: 

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTÀICA PER A AUTOCONSUM COL·LECTIU DE 40 kw EN MAGATZEM MUNICIPAL DE PICANYA:

    PRÉSTEC BONIFICAT CONCEDIT: 42.225,11€
    SUBVENCIÓ A fons PERDUT CONCEDIDA: 21.112,56€

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTÀICA PER A AUTOCONSUM DE 12.5 kw EN OFICINES DE L'AJUNTAMENT DE PICANYA:

    PRÉSTEC BONIFICAT CONCEDIT: 17.768,36€
    SUBVENCIÓ a fons PERDUT CONCEDIDA: 8.884,18€

 

logo_ivace