voreres_s_joan_baptista
Millora voreres C/ Sant Joan Baptista
Localització: C/ Sant Joan Baptista cantons Bonavista i Verge del Carme

Al carrer Sant Joan Batista, als creuaments amb els carrers Bonavista i Verde del Carme s'està procedint a la millora dels cantons per tal d'eliminar entrebancs arquitectònics i facilitar el trànsit de persones amb capacitats diverses.
En estos creuaments s'està aplicant la mateixa solució que ja trobem a la gran majoria de les voreres de Picanya on es rebaixen les vorades i es renova el paviment.

 

voreres_s_joan_baptista_final

 

voreres_s_joan_baptista 

voreres_s_joan_baptista_2 

 

voreres_s_joan_baptista_3