6530f991-c0cb-4f00-9c03-ac299c2172f0
Transformació del hall del Centre Cultural
Construcció de nous lavabos i vestidors
Localització: Centre Cultural

 

 

 

 

 

b71dff8f-5bc9-4c81-a917-edb32c0f9a76 

centre05 

 

DSC_0266