IMG_6298
Millores en la insonorització de la Biblioteca
S'ha treballat en la reducció del soroll entre les diferents plantes
Localització: Biblioteca Municipal
Tot i aprofintant el pot de desembre, a la Biblioteca i Centre d'Estudi municipal, s'ha procedit a la realització d'intervencions en la línia de reduir la contaminació acústica entre les diferents plantes. En contret s'ha instal·lat una porta de vidre aïllant en la planta intermitja (la dedicada a zona de biblioteca) i s'ha col·locat un tancament del buit de l'escala a la planta superior (zona d'estudi). Amb este dues accions s'ha reduït significativament el nivell de soroll que arribava a la planta superior des de les inferiors. A partir d'ací està previst continuar amb altres accions (instal·lació de materials fonoabsorvents, sustitució de vidres a les finestres...) amb l'objectiu de continuar millorant les condicions sonores de l'edifici.
IMG_6292
IMG_6298
IMG_6299