IMG_2039
Obres de millora de voreres i xarxa d'aigua potable al carrer Bonavista
Construcció de passos elevats per a vianants
Localització: Carre Bonavista
Data d'inici de les obres: 14/12/2016
Obres de millora de la xarxa de distribució d'aigua potable al carrer Bonavista al tram entre el carrer Sant Joan Baptista i el carrer Torrent. Tot i coincidint amb esta actuació s'aprofitarà per a renovar la vorera impar del carrer donat que la par ja havia estat renovada amb motiu d'unes obres de millora de la xarxa elèctrica.

També carrer Verge de Montserrat
La zona d'actuació també afectarà al carrer Verge de Montserrat (tram ebtre carrer Colón i carrer Bonavista) on també es millorarà la xarxa d'aigua potable i vorerers.

Passos elevats per a vianants
Com ja s'ha fet a altres indrets del poble també està prevista la construcció de dos passos elevats per a vianants que milloren la circulació a peu per esta zona especialment per a les persones amb mobilitat reduïda. 
IMG_1836
IMG_2037
IMG_2038
IMG_2039
IMG_2041
IMG_2044