semaforos_rotonda
Reforma del creuament per a vianants rotonda de les eines
Instal·lacio de nous semàfors amb detector de moviment
Junt a la rotonda de l’Almassera trobem un pas de vianants que ara lluix completament renovat. El fet d’unir dos trams de carril bici molt concorreguts, de trobar-se fora del nucli urbà i de creuar una carretera amb molt de trànsit, feia d’este pas de vianants un punt de certa perillositat. Des de la Conselleria d’Infraestructures de la Generalitat Valenciana a instàncies de l’Ajuntament de Picanya, s’ha procedit a millorar de forma molt important la visibilitat del pas de vianants.

Detector de vianants
La gran novetat tecnològica d’este nou pas de vianants és la seua capacitat per a detectar el moviment de persones i ajustar la senyalització i també la lluminositat de les luminàries del creuament en el moment en el que una persona arriba al pas de vianants. D’esta forma quan una persona arriba al creuament els llums de la senyalització vertical i les faroles que iluminen la zona pugen la seua intensitat. Mentre cap persona intenta creuar la lluminositat es manté en un nivell normal.
semaforos_rotonda