colors_columnes_pavello_02
Millores a l'exterior del pavelló esportiu municipal
Pintura i renovació d'accés
Localització: Pavelló esportiu municipal
En estos dies el pavelló esportiu municipal està canviant el seu aspecte exterior. Per una part, les columnes de la façana han abandonat el seu blau d'origen que, amb el temps, havia quedat un tant esvaït i ha guanyat una nova paleta cromàtica molt més extensa i d'acord amb l'estètica d'altres indrets del nostre poble. Ara les columnes presenten diferents colors i un aspecte molt més vistós i dinàmic d'acord amb les activitats d'este centre esportiu.

També l'escala d'accés
També s'estan realitzant les obres de renovació del paviment de l'escala d'entrada. La pedra original havia anat deteriorant-se amb el pas del temps i ara serà substituïda per un nou paviment més solid i antilliscant. L'obra es realiza per fases pel que l'accés al pavelló es mantindrà obert en tot moment. Altres obres de menor entitat completaran la intervenció integral sobre l'entorn d'este pavelló tan intesament utilitzat per picanyeres i picanyers.
colors_columnes_pavello
colors_columnes_pavello_02
obres_acces_pavello