Agència de l'Agricultor
Direcció: Av. Alqueria de Moret 41 - Centre de Desenvolupament Local "Alqueria de Moret"
Telèfon: 961 295 400
Fax: 961 295 404
Correus electrònics
ada@picanya.org (Agència de l'agricultor)