Habitatges adaptats per a persones majors
Habitatges adaptats per a persones majors
Av. 9 d'octubre
Accés facilitat;Aparcament;Carril bici
Al final de l'avinguda 9 d'octubre es troba aquest conjunt d'habitatges destinats a persones majors en situacions d'especial dificultat (viuen a soles, pisos alts, pocs recursos econòmics...). Les vivendes s'assignen en règim de lloguer. Aquest Centre depén de la Conselleria de Benestar Social. Per a més informació contacteu amb el departament de Serveis Socials de l'Ajuntament (tel. 961 594 460).