Corporació Municipal 1976-1979
Corporació Municipal
1976-1979
Esta corporació estava integrada per:
Císcar i Casaban, Ciprià (Alcalde)
Garcés i Casaban, Marcelino (T. Alcalde)
Vilanova i Aviñó, Fernando (T. Alcalde)
Almenar i Martínez, José
Beta i Martínez, José
Gil i Martí, José
Regal i Bermell, José
Tordera i Moreno, José M.
Tordera i Martínez, Francisco
Corporació Municipal 1976-1979