87-91 corporacio
Corporació Municipal
Almenar i Navarro, Josep (Alcalde)
Almenar i Cubells, Daniel
Alós i Chardí, Enriqueta
Cardona i Peretó, Francesc
Císcar i Ruiz, Antoni
Cuadra i Carrión, Norberto
Ferrer i Almenar, Rafael
Fuentes i Prósper, Víctor
Guerola i Valero, Josep
Ortí i Cervera, Pasqual
Ponce i Tormo, Jose María
Sanchis i Ridaura, Xelo
Soriano i Moya, Miguel
87-91 corporacio