bnr_11e_premi_cami_noria_2016
08 de març de 2016
Nova convocatòria del Premi de Poesia "Camí de la Nòria"
Es premiaran els millors treballs en valencià, castellà i d'autor o autora local
Un any més l'Associació de l'Alumnat de l'Escola d'Adults, amb el suport de l'Ajuntament de Picanya convoca una nova edició del Premi Camí de la Nòria de poesia. L'objectiu d'esta convocatòria és animar a l'alumant d'este centre educatiu, o a qualsevol persona, a descobrir i disfrutar el món de la poesia. Una part de la literatura sempre minoritària però sempre important.
Com en edicions anteriors les modalitats convocades són tres: valencià, castellà i premi local.
Ací teniu les bases completes:

11é PREMI PER A POETES INÈDITS CAMÍ DE LA NÒRIA

L’Associació d’Alumnes de l’Escola d’Adults i l’Ajuntament de Picanya convoquen l'11é premi per a poetes inèdits 
Camí de la Nòria.

BASES

1. Podran participar aquelles persones que no han publicat mai un llibre en edició comercial, d’arreu del món, que siguen majors de 16 anys.

2. Els originals, inèdits, hauran de tindre un màxim  de cinquanta versos. No podran haver sigut mai premiats en cap altre concurs. Es presentarà un exemplar quadruplicat, mecanografiat a doble espai per una sola cara, en fulls de DIN-A4, amb lletra Arial 12 i grapat. Haurà d’adjuntar-se una còpia en suport digital.

3. Els treballs hauran d’estar signats amb un pseudònim que apareixerà en el primer full de l’original enviat junt amb el títol de l’obra presentada. En l’interior, a més del treball corresponent, s’inclourà una plica en un sobre tancat sense remitent, on figurarà:
- Exterior del sobre: pseudònim, títol de l’obra i categoria.
- Interior del sobre: dades personals de l’autor/a. Fotocòpia del DNI, targeta de residència o passaport.

4. El termini d’entrega d’originals finalitzarà el  13 de maig de 2016, tot acceptant els arribats fora de termini amb matasegell del 13 de maig.

5. Els originals s’hauran d’enviar a: 
Escola d’Adults, C/ Bonavista, 2 - 46210 Picanya

6. S’establix un premi de 300€ per al millor poema en valencià i un altre premi de 300€ al millor en castellà; i un accèssit local de 100€ per al millor poema de persona natural o veïna de Picanya.

7. El jurat estarà compost: Marc Granell, Paco Alegre, Xelo Alós, Lluís Roda, Lidia Mir, Gemma Tarazona. Actuarà com a secretària, amb veu i sense vot, la secretària de l’Associació d’alumnat d'EPA: M. Carmen Salt.

8. Si les obres presentades no reunixen la qualitat desitjable, el jurat té dret a declarar qualsevol dels premis desert i la quantitat de diners s’acumularà en la propera edició.  

9. Una vegada establits els premis per al poema en castellà i en valencià es procedirà a atorgar el premi local. Per a optar a aquest premi s’haurà d’assenyalar al principi del poema la indicació PICANYA.

10. Qualsevol qüestió no assenyalada en aquestes bases es resoldrà segons el criteri  del jurat.

11. La presentació a aquesta convocatòria suposa una total acceptació d’aquestes bases.

12. El lliurament dels premis es farà públic al Centre Cultural de Picanya el 25 de maig de 2016.