signatura_conveni_ideco_ajuntament_picanya
26 de de desembre de 2014
L'Ajuntament de Picanya i l'IDECO renoven conveni de cooperació
Continuarà la cooperació per l'estudi de la nostra història, geografia, cultura...
L'Ajuntament de Picanya i  l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud (IDECO) acaben de signar l'acord de renovació del conveni de cooperació que, des de fa anys, mantenen totesdues institucions.

L’Institut d’Estudis de Horta Sud és una associació dedicada a la investigació històrica, sociològica, etnogràfica i científica dels vint municipis que conformen la comarca de l’Horta Sud, amb l'objectiu de promocionar la investigació al voltant d'aspectes històrics, artístics, ecològics, arqueològics, econòmics, etc, que donen a conèixer la comarca i promoguen la consciència de la seua personalitat entre els seus habitants. I també promocionar la conservació i catalogació del patrimoni arquitectònic, cultural i ambiental, així com fomentar els contactes entre els estudiosos, de manera que es puguen coordinar els esforços i els interessos dels investigadors, i estimular la presència en la comarca de les institucions superiors d’ensenyament, a través de seminaris, beques i premis d'investigació.

Amb este conveni l’Institut d’Estudis de l’Horta Sud i l’Ajuntament de Picanya es comprometen a intercanviar experiències, punts de vista, reflexionar col•lectivament sobre les seues accions i contribuir a la consolidació i posada en marxa d’iniciatives de  cultura i investigació a l’Horta Sud. Tot i afavorint la participació en projectes d’investigació sobre Picanya i l’Horta Sud.

El nou conveni fou signat per Josep Almenar i Navarro, Alcalde de Picanya i Francesc Martínez, Presidente de l'IDECO,signatura_conveni_ideco_ajuntament_picanya
Vídeos relacionats