refranys01
19 de de gener de 2024
La revolta dels refranys
Les tanques de seguretat del carrer Senyera s'han senyalitzat amb refranys tradicionals valencians

Les obres de transformació del carrer Senyera van implicar la instal·lació de dues línies de tanques de protecció dels vianants, a l’inici del carrer Senyera, en un tram en corba de menys visibilitat. Estes tanques, transparents, s’han de senyalitzar per a evitar ensopegades. Esta senyalització normalmente es fa amb logotips institucionals o com passava abans a la tanca situada en la següent corba del carrer Senyera, amb un conegut disseny amb el perfil dels edificis i indrets més emblemàtics del nostre poble que l’Ajuntament fa servir des de l’any 1992.

Refranys populars valencians
Donada la localització d’estes tanques, a l’inici del Passeig de les Lletres, en este cas els serveis municipals han optat per senyalitzar les peces amb cercles de color amb refranys i dites populars valencianes. D’esta manera es vol donar a conèixer i preservar esta part de la nostra tradició oral i fer-la visible per a les generacions més joves. 
I és que en esta tasca de mantindre vives les nostres tradicions, ja sabeu... “Tota pedra fa paret” o tanca protectora.

refranys01 

refranys02 

refranys03 

refranys04 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

skyline_picanyer
La solució anterior per a les tanques de seguretat era este disseny del perfilt d'edificis i indrets emblemàtics del nostre poble dissenyat pels serveis tècnics municipals i utilitzada per l'Ajuntament des de 1992.

Galeries relacionades
Vídeos relacionats