ajudes_lloguer_gva_2023
19 de d’octubre de 2023
Ajudes al lloguer d'habitatges. Convocatòria de la Generalitat Valenciana.
El servei municipal d'habitatge ofereix informació i assessorament

 Des de hui i fins el 20/11/2023 està obert el termini per a sol·licitar les ajudes al lloguer a càrre de la Generalitat Valenciana. Seran objecte de l'ajuda les rendes arrendatícies o el preu de la cessió d'habitatge o habitació que constituïsca la residència habitual i permanent de la persona o unitat de convivència sol·licitant que conste en el contracte d'arrendament o de cessió d'ús que es corresponguen amb 24 mensualitats com a màxim i s'hagen reportat durant el període comprés entre l'1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2024, o, en tot cas, les que corresponguen a partir de la data de subscripció del contracte d'arrendament o cessió d'ús de l'habitatge o habitació fins a aquesta data.

 

INFORMACIÓ COMPLETA ACÍ 

 

Suport municipal
Des del Servei d'Habitatge de l'Ajuntament de Picanya s'oferix assessorament gratuït i individualitzat a les persones interesades en participar en esta convocatòria. 

Així mateix l'Ajuntament també ofereix la possibilitat de presentar la documentació al servei DIGA'M (edifici de l'Ajuntament) i evitar haver de desplaçar-se a València.    

 

ajudes_lloguer_gva_2023