mupi_beques_transport
23 de de setembre de 2022
Ajudes municipals per al transport d'estudiants
Alumnat estudis superiors que utlitze el transport públic

L’Ajuntament de Picanya ha posat en marxa un programa d’ajudes econòmiques per al transport d’estudiants de Picanya d’ensenyaments superiors. Este programa té com a objectiu per una banda ajudar a les persones que estan estudiant i per altre, animar a l'ús del transport públic.

Requisits
No tindre 30 anys complits a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Estar empadronat/a a Picanya almenys amb 6 mesos d’antelació a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. 
Estar matriculat/a durant el curs escolar 2022-2023 en qualsevol centre públic, concertat o privat que expedisca titulació superior oficial, homologada, cursant alguna dels següents ensenyaments oficials del sistema educatiu:
Ensenyaments universitaris, tot i incloent cursos de grau o màster oficials.
Ensenyaments de formació professional: exclusivament les de cicle formatiu de grau superior.
Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, així com ensenyaments esportius de grau superior i ensenyaments artístics superiors.
Que el Centre Educatiu on es cursen els estudis que motiven l’ús del transport públic, no estiga en el terme municipal de Picanya.
Utilitzar per als desplaçaments el transport públic.
La quantia màxima de serà de 200 €

El termini de presentació  de les sol·licituds serà de 20  dies naturals des de la data de publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. La publicació s'ha fet hui 23 de setembre de 2022.

 

PODEU ACCEDIR ACÍ A LA DOCUMENTACIÓ I TRAMITACIÓ D'ESTES AJUDES

 

mupi_beques_transport

 

 

Galeries relacionades
Pregó Interpenyes. Festes Majors 2018
05 de de juliol de 2018

Pregó Interpenyes. Festes Majors 2018

23é Picanya Rock
14 de de juliol de 2017

23é Picanya Rock

Festes 2013. II Jornades Hijos de Hurin
20 de de juliol de 2013

Festes 2013. II Jornades Hijos de Hurin

Festes 2013. 19é Picanya Rock
12 de de juliol de 2013

Festes 2013. 19é Picanya Rock

Notícies relacionades