bnr_plan_local_ocupacion_ocupat_2019
20 de de maig de 2022
Ajudes a la contractació de persones aturades de Picanya i les iniciatives emprenedores
Obert termini de sol·licituds

Des de l'Ajuntament de Picanya es posa en marxa una nova edició del programa d’Ajudes Econòmiques al Foment de l’Ocupació 2022. Estes ajudes van adreçades tant a la contractació de persones aturades del nostre municipi com a donar suport a iniciatives emprenedores per a la posada en marxa de xicotetes empreses o activitats autònomes.

S’atorguen ajudes per al 2022 pel règim de concurrència competititva, per un import de 1200€, d’acord amb el que s’estableix als articles 16 i 17 de les Bases Reguladores.

Les sol·licituds es presentaran en Seu Electrònica i atenent al procediment i models establits a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament de Picanya per a cadascuna de les modalitats, des del 18 de maig fins al 31 d’octubre de 2022.

 

S’estableixen dues modalitats :

 

Modalitat A: AJUDES AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES DE PICANYA

1.- Ajudes a la contractació de persones aturades de Picanya, l’alta a la Seguretat Social de les persones contractades deu haver-se produït entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022. O bé, la transformació en indefinits de contractes temporals

2.- Persones físiques o jurídiques que contracten a persones aturades, inscrites a LABORA i amb una antiguetat d’almenys tres mesos d’empadronament a Picanya abans de la publicació de la Convocatòria a la BDNS, el contracte de les quals ha d’acomplir les condicions de les bases i convocatòria.

 

3.-El procediment de tramitació es troba detallat a l’Oficina Virtual de Picanya:

DL.093 Programa Ocupació Local – Ajudes a la Contractació

 

Modalitat B: AJUDES AL FOMENT DE LA INICIATIVA EMPRENEDORA AL MUNICIPI DE PICANYA

1.- Ajudes a la Iniciativa Emprenedora per altes a la Seguretat Social per inici d’una activitat en l’àmbit del RETA radicada a Picanya o sent la persona titular empadronada a Picanya.

2.- Persones empadronades a Picanya que inicien una activitat o persones que radiquen la seua activitat a Picanya, amb Alta inicial en el RETA entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022. Es considerarà com a data d’inici de l’activitat la que conste a la Declaració d’Alta en el Cens d’Obligats Tributaris (Mod. 036 o Mod. 037).

3.- La persona ha de trobrar-se inscrita a LABORA en el moment de l’alta al RETA.

4.-El procediment de tramitació es troba detallat a l’Oficina Virtual de Picanya:

DL.171 Programa Ocupació Local – Iniciativa Emprenedora 

 


bnr_plan_local_ocupacion_ocupat_2019
Notícies relacionades