matriculacio_20_21_banner
27 de de maig de 2020
Arranca el procés de matriculació per a l'alumnat de nova incorporació en Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat
Tot el procés s'ha de fer de forma telemàtica
L'actual situació d'emergència sanitària ha obligat a modificar de matriculació per al curs 2020-2021. 
La principal novetat és l'obligació de fer tota la tramitació s'ha de fer de forma electrònica.
A continuació teniu tota la informació relativa a la matriculació d'alumnat de nova incorporació a educació infantil, primària, secundària o batxilllerat.


SOL·LICITUDS

Per poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la “clau d’admissió” en la pàgina web de la Conselleria d’Educació i emplenar el formulari electrònic de sol·licitud. En el següent enllaç podreu fer els tràmits: 
https://portal.edu.gva.es/telematricula/

CALENDARI D’ESCOLARITZACIÓ (resum) 
Presentació de sol·licituds 8 a 16 de juny
Publicació llistes provisionals 1 de juliol
Reclamacions 1 a 3 de juliol
Publicació llistes definitives   10 de juliol
Termini formalització matricula 13 a 28 de juliol 

CALENDARI D’ADMISSIÓ ESO I BATXILLERAT (resum) 
Presentació de sol·licituds                   del 17 al 25 de juny
Aportació del requisit acadèmic        Fins  el 3 de juliol
Publicació llistes provisionals                         15 de juliol
Reclamacions        del 15 al 17 de juliol
Publicació llistes definitives                             27 de juliol
Termini formalització matrícula                       del 28 al 31 de juliol, 1 i 2 de setembre


ACTUACIONS PRÈVIES QUE HEU DE REALITZAR LES FAMÍLIES

• Heu de tenir un correu electrònic actualitzat (on es rebrà tota la informació)
• Heu d’obtenir la “clau d’admissió” (als Punts d’Atenció us podran ajudar si ho necessiteu)

PUNTS D’ATENCIÓ
Els centres educatius següents seran Punts d’Atenció per a ajudar-vos a participar en el procés d’admissió:
• CEIP AUSIÀS MARCH  http://mestreacasa.gva.es/web/ausiasmarchpicanya
• CEIP BALADRE  http://mestreacasa.gva.es/web/baladre
• ESCOLA GAVINA  https://escolagavina.cat/
• IES ENRIC VALOR     http://mestreacasa.gva.es/web/enricvalorpicanya
Cal demanar cita prèvia, o bé telefonar en cas de qualsevol dubte
CEIP AUSIÀS MARCH
TF: 962564820; mail: 46015642@gva.es
CEIP BALADRE
TF: 962564840; mail: 46006574@gva.es
ESCOLA GAVINA
TF: 961590594/635164495; mail: info@escolagavina.cat
IES ENRIC VALOR:      
TF: 961205965;  mail: 46018047@gva.es

NORMATIVA APLICABLE
DECRET LLEI 2/2020, de 3 d’abril, de mesures urgents, en l’àmbit de l’educació. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
DECRET 35/2020, de 13 de març, del Consell, de modificació del Decret 40/2016.
ORDRE de 5/2020, de 31 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de modificació de l’Ordre 7/2016, de 19 d’abril.
RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2020, del Conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions respecte del procediment d’admissió d’alumnat.
RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2020, del Director General de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari d’admissió d’alumnat.


 

Galeries relacionades
Vídeos relacionats
Nadales Escola Baladre
22 de de desembre de 2022

Nadales Escola Baladre

A l'Escola Caminant
17 de de novembre de 2022

A l'Escola Caminant