anunci_microrelatos_600x300
16 de abril de 2019
Primera edició del concurs de micro-relats
Organitzat per l'Associació "Generación del 14" i l'Ajuntament de Picanya

L'Associació d'escriptors i escriptores “Generació del 14”, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Picanya i amb l'objecte de fomentar la creativitat literària i difondre el gènere del micro-relat, convoca per PRIMER any una cursa de fons per a micro-relatistes, en forma de concurs d'escriptura presencial. El concurs se celebrarà el 4 de maig de 2019 a les 10.00h en el Centre de Persones Majors de Picanya (Pl. Major, 1).

S'estableixen dos premis:
   1º Premi dotat amb 200 euros i diploma
   2º Premi dotat amb 100 euros i diploma

BASES

                     
1. PARTICIPANTS
Podran participar persones majors de 16 anys de qualsevol nacionalitat i residència, amb relats escrits en castellà o en valencià. No és necessària experiència prèvia en l'escriptura; sols imaginació i ganes de divertir-se. Serà necessari un mínim de 20 preinscripcions per a la celebració del concurs. L'organització es reserva el dret a cancel·lar el concurs si no s'arribara al mínim de persones participants preinscritas en la data límit.

2. PREINSCRIPCIONS
El termini de preinscripcions per a participar en el concurs finalitzarà el 30 d'Abril del 2019 a les 24 hores. Les preinscripcions s'han de realitzar tot i enviant un correu electrònic a maratonliterariopicanya@gmail.com en el qual conste el nom i cognoms, edat de la persona concursant, telèfon de contacte i correu electrònic.

3. DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS
Es realitzaren tres fases:
En cadascuna de les fases les persones participants inscrites disposaran de 30 minuts per a escriure un micro-relat i passar-ho en net en la fulla fitxa facilitada per l'organització amb el tema triat a l'inici. En cada fase del concurs es lliuraran dues fulles, una per a esborrany i una altra per a la presentació del micro-relat en una plantilla on es podrà calcular el nombre del paraules escrites. L'organització comunicarà  a les persones participants el temps consumit. Ningúna  persones concursant podrà escriure ni abans de l'inici de la ronda ni després de finalitzada la mateixa. Aquest incompliment ocasionaria la fi de la participació. Els micro-relats tindran un mínim de 50 paraules i un màxim de 100 (sense incloure el títol, que serà obligatori, ni les paraules proposades per l'organització). Una vegada lliurats els micro-relats, en primera fase, el jurat valorarà i seleccionarà els que passaran a la següent ronda. L'última fase inclourà als cinc  finalistes, i entre ells, el jurat triarà els dos microrrelatos guanyadors. 

4. TEMA
El tema per a cada fase serà triat a l'atzar d'entre els proposats per “Generació del 14”, en cinc sobres tancats. El jurat triarà un i sobre aqueix tema consistirà cada fase de la marató. L'organització del concurs garantirà l'anonimat dels microrrelatos durant tot el procés de selecció i deliberació del jurat.

5. JURADO I FALLADA
El jurat estarà compost per dues persones designades  pel Ajuntament de Picanya i una persona  designada pel col·lectiu literari Generació del 14. En finalitzar cada fase es llegirà un llistat de les persones  seleccionades per a la següent ronda. La fallada final es farà públic després de la lectura dels cinc microrrelatos finalistes.

6. PÚBLIC
El públic que vulga presenciar el concurs podrà fer-ho en la mateixa sala on es realitze, sempre que mantinga el silenci.

7. PUNTUALITAT
La puntualitat a l'hora de començar la marató és fonamental per a garantir el ritme del mateix; l'organització es reserva el dret a desqualificar a aquelles persones participants que no respecten els horaris d'inici de cada ronda. L'horari de les fases és orientatiu, podent patir modificacions sobre la base del desenvolupament del certamen.

La participació en aquest concurs implica el coneixement i l'acceptació de les bases, la interpretació de les quals és responsabilitat de l'Organització del Concurs.


anunci_microrelatos_600x300