ayudas_alquiler
13 de febrer de 2019
Convocades les ajudes a lloguer d'habitatges
El servei d'habitatge de l'Ajuntament ofereix informació i asssessorament
La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha obert el termini per a la sol·licitud de les ajudes al lloguer de la vivenda i les ajudes específiques per al lloguer per a joves en l'exercici 2019

El termini finalitza el 8 de març i des de l'oficina d'habitatge de l'Ajuntament de Picanya s'ofereix tot tipus d'informació i assessorament per a la tramitació d'estes ajudes.

Requisits
El programa d'ajudes al lloguer de vivendes va dirigit a persones titulars d'un contracte d'arrendament i que la vivenda siga la residència habitual i permanent, a més els ingressos han de ser inferiors a tres, quatre i cinc vegades l'IPREM depenent dels casos. Aquestes ajudes aconsegueixen fins a un 40% de l'arrendament, amb un màxim de 2.880 euros anuals i pot ser de fins al 50% del lloguer si tots els membres de la unitat de convivència tenen més de 65 anys. 

Per a joves
Hi ha ajudes específiques per a joves que en el moment de sol·licitar-la siguen menors de 35 anys que no tinguen una altra ajuda per a atendre el pagament del lloguer. Aquesta línia contempla un percentatge d'ajuda fins al 50% de la renda.


Informació completa a:
http://www.habitatge.gva.es/va/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-al-lloguer-d-habitatge-2019