bnr_matriculacio_15_16
28 de d’abril de 2016
Arranca el procés de matriculació per al curs 2016/2017
Educació infantil i primària
Entre el 9 i el 19 de maig es poden presentar, als centre educatius del nostre poble, les sol·licituds de matrícula per a infantil i primària de car al curs 2016/2017. La sol·licitud d’admissió s’ha de presentar al centre on es demane plaça en primera opció. Tot i acompanyant a la sol·licitud d’admissió caldrà adjuntar la documentació (fotocòpies i originals) per a poder realitzar la baremació de les sol·licituds. No és obligatori presentar la documentació corresponent a tots els apartats, però el fet de no presentar els documents acreditatius d’algun dels apartats suposarà l’assignació de la puntuació mínima en aquest apartat.

CALENDARI D’ESCOLARITZACIÓ (resum)

Termini presentació sol·licituds 9  a 19 de maig
Comprovació de duplicitats 26 i 27  de maig
Baremació 9 a 27 de maig 
Publicació llistes provisionals fins al 2 de juny
Reclamacions davant direcció centres fins al 6  de juny
Publicació llistes definitives 14 de juny
Al·legacions a les llistes definitives fins al 15 de juny
Termini formalització matricula 17 a 29 de juny 
Termini formalització matricula per vacants per renúncia o excedents 30 de juny

Oferta de centres sostinguts amb fons públics a Picanya

• Col·legi públic Ausiàs March (codi 46015642)
Av. l’Horta 2 - Tel. 962 564 820
Ed. Infantil: 3, 4, i 5 anys
Primària
Menjador escolar
• Col·legi públic Baladre (codi 46006574)
Av. Senyera, 52 - Tel. 962 564 840
Ed. Infantil: 3, 4, i 5 anys
Primària
Menjador escolar
• Col·legi concertat Escola Gavina (codi 46016671)
Partida La Martina s/n - Tel. 96 159 05 94
Ed. Infantil: 3, 4, i 5 anys 
Primària
Menjador escolar i transport escolar

Més informació: 

Servei DIGA’M Ajuntament de Picanya 
Dilluns a dijous: 09.00 a 19.00h. Divendres: 09.00 a 17.00h. 
telèfon: 961594460
Correo-e: atenciociutadania@picanya.org
Taulers d’anuncis dels col·legis


Galeries relacionades
Vídeos relacionats
Nadales Escola Baladre
22 de de desembre de 2022

Nadales Escola Baladre

A l'Escola Caminant
17 de de novembre de 2022

A l'Escola Caminant