Si no pot veure correctament aquest e-mail faça clic ací.
 l'alt@veu
Butlletí electrònic de l'Ajuntament de Picanya | Núm 805 | Juliol '18
Eco-Parc mòbil per a recollir residus d'especial tractament

Del 5 al 7 de juliol, a l'inici de l'Avinguda Sta. Maria del Puig (prop de Senyera) s'instal·larà un Eco-Parc móbil. L'objectiu d'este Eco-Parc mòbil és facilitar la recollida selectiva (i el posterior tractament) d'aquells residus que no tenen un contenidor específic al nostre poble. 


Què poden deixar en este Eco-Parc mòbil?
Entre els elements que es podran dipositar en aquesta instal·lació itinerant estan residus d'aparells electrònics (RAAE), xicotets aparells elèctrics, mòbils i carregadors,  joguines electròniques,  olis de motor, pantalles,  tubs fluorescents, tóners i cartutxos d'impressora pneumàtics, càpsules de cafè, cintes magnètiques, CD i DVD, bombetes, piles, termòmetres, aerosols, productes de neteja, envasos perillosos de metall, dissolvents, pintures, bateries, radiografies...


Horari
L'horari d'obertura de l'Ecoparc Mòbil serà de 10.00 a 14.00 hores, i de 16.00 a 19.00 hores dijous i divendres i dissabte de 10.00h a 13.00h. 


Gestió responsable dels residus 
L'Ecoparc Mòbil facilita a la ciutadania la tasca de desprendre's adequadament d'aquells utensilis i aparells que ja no tenen valor i que, per les seues característiques, no es poden dipositar a contenidors convencionals. L'ús correcte d'unes i altres instal·lacions és fonamental per a una recollida selectiva que puga garantir el millor tractament i amb ell, el mínim impacte al medi ambient. efectiva, i l'eliminació segura de residus. S'evita així el seu abocament incontrolat, es redueix el volum de fem que acaba als abocadors, s'estalvia en matèries primes i energia al reciclar, i s'ajuda al tractament adequat de tots els residus.


L'Ecoparc Mòbil és una iniciativa de l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (Emtre), i que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Picanya.

 

eco_parque_picanyaAjuntament de Picanya
Més informació al web: www.picanya.org

Salutacions cordials i esperem que aquesta informació us resulte profitosa.

D'acord la Llei 15/99 de Protecció de dades si vols
cancel·lar l'enviament d'aquest butlletí Alt@veu polse ací.