Si no pot veure correctament aquest e-mail faça clic ací.
l'alt@veu
Butlletí electrònic de l'Ajuntament de Picanya | Núm 500 | Maig '11
La "Picanya digital" continua creixent 

Xifres redones: 500 alt@veus enviats, 1.000 amics i amigues en Facebook400 persones usuàries de l'accés wi-fi públic i gratuït, més de 1.000 pàgines vistes al dia al web municipal, 100 vídeos descarregats (mitjana diària) des de PicanyaTV.
La Picanya "digital" creix dia a dia i per això els serveis accessibles per aquest mitjà també ho fan. 
Us informem que, al web municipal www.picanya.org s'han ampliat les tramitacions on-line i, per tant, ja es poden fer gestions com ara presentació de documents (finestra única de l'administració), comunicar incidències a la via pública, obtindre certificats del padró, recurs de sancions... i fins i tot la verificació de documents. També s'ha incorporat una agenda dinàmica que permet conèixer els esdeveniments previstos a les properes dates (cultura, esports, festes...) i obtindre la corresponent informació. Finalment s'han incorporat enllaços directes als darrers vídeos de PicanyaTV o a les noves fotogaleries amb imatges del nostre poble i de les activitats que ací tenen lloc.
Feu una ullada a les noves possibilitats. Esperem les vostres valoracions.

Salutacions

 bnr_picanya_primavera
Més informació al web: www.picanya.org
Salutacions cordials i esperem que aquesta informació us resulte profitosa.
Si no esteu interessats/interessades en rebre l'alt@veu, envieu-nos un correu
i us donarem de baixa immediatament.