Si no pot veure correctament aquest e-mail faça clic ací.
l'alt@veu
Butlletí electrònic de l'Ajuntament de Picanya | Núm 643. | Maig '14
Període de pagament voluntari de l'IBI

Vos recordem que el pròxim dia 2 de juny  s'inicia el període de pagament en voluntària del primer termini de l'Impost de Bens Inmobles (IBI). Este període es tancarà el 2 d'agost.
Cas de tindre el rebut domiciliat no cal fer cap tràmit i l'Ajuntament procedirà al càrrec en compte el dia 02 de juliol.

Salutacions


bnr_calenda_fisca_14


Més informació al web: www.picanya.org
Salutacions cordials i esperem que aquesta informació us resulte profitosa.
Si no esteu interessats/interessades en rebre l'alt@veu, envieu-nos un correu
i us donarem de baixa immediatament.