Si no pot veure correctament aquest e-mail faça clic ací.
l'alt@veu
Butlletí electrònic de l'Ajuntament de Picanya | Núm 493 | Abril '11
Correció de format

Amb el canvi de format en la plana web havíem detectat alguns problemes, per a determinats formats de correu, en la recepció d'aquest butlletí. Des del primer moment hem treballat per a resoldre aquesta dificultat tècnica i finalment hem pogut trobar una solució.
Preguem disculpes pel inconvenients causats i us invitem a traslladar-nos qualsevol problema que pugueu detectar donat que els programes de correu són molt diversos.
Podeu informar-nos de les errades detectades a: comunicacio@picanya.org

Salutacions

 
Més informació al web: www.picanya.org
Salutacions cordials i esperem que aquesta informació us resulte profitosa.
Si no esteu interessats/interessades en rebre l'alt@veu, envieu-nos un correu
i us donarem de baixa immediatament.