Si no pot veure correctament aquest e-mail faça clic ací.
l'alt@veu
Butlletí electrònic de l'Ajuntament de Picanya | Núm 725 | Febrer '16
Cursos sobre prevenció de riscos
laborals per a desempleats del sector de la construcció
Formació bàsica per a obtindre la targeta professional de la construcció


Durant el mes de març (calendari a determinar en funció de la inscripció) la Federació Valenciana d'Empresaris de la Construcció amb la col·laboració de l'Ajuntament de Picanya ha organitzat dos cursos gratuïts, de prevenció de riscos laborals, destinats a persones en situació de desocupació que hagen treballat al sector de la construcció. 
Esta formació és requisit imprescindiblle per a que les persones aturades puguen optar a obtindre la Targeta Professional de la Construcció, un document què permet certificar nivell professional, experiència, formació i que resulta determinant a l'hora d'optar a nous contractes.

Dos cursos
Està previst ofertar dos cursos, un inicial de 8 hores de formació i un altre de 20 hores d'obrer.

Inscripció   
Cal tramitar la preinscripció al servei DIGA'M de l'Ajuntament (Edifici Ajuntament, Pl. Espanya, 1) tot i aportant la següent documentació: 

-Fotocopia DNI o Targeta residència.
-Fotocòpia DARDE actualitzat. (Targeta de demanda d'ocupació).
-Fotocopia Vida Laboral o una nòmina antiga o un contracte de treball antic on s'acredite haver treballat al sector de la construcció.
-Sol·licitud totalment emplenada i signada (es fa en el moment de la inscripció).


Darreres notícies publicades al web muniicpal


Musicants
29 de febrer de 2016
Dos músics del nostre poble participen en la gravació


Horta neta 2016 cartell
26 de febrer de 2016
De març a juny excursions, tallers i moltes activitats per a joves inquiets

focs_03
25 de febrer de 2016
Normativa municipal sobre pirotècnia i actes fallers
maria_agusti_amb_la_seua_medalla
24 de febrer de 2016
Campiona autonòmica en relleus i subcampiona en esquena el passat diumenge
grafico_uso_web_picanya_org_febrer_2015
23 de febrer de 2016
Ha estat el seu rècord d'ús des de la seua posada en marxa

Més informació al web: www.picanya.org
Salutacions cordials i esperem que aquesta informació us resulte profitosa.
Si no esteu interessats/interessades en rebre l'alt@veu, envieu-nos un correu
i us donarem de baixa immediatament.