Si no pot veure correctament aquest e-mail faça clic ací.
l'alt@veu
Butlletí electrònic de l'Ajuntament de Picanya | Núm 710 | Novembre '15
Informació completa sobre el programa de gratuïtat dels llibres de text

XarxaLlibres és un programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a la creació d'un banc de llibres i altres materials per a l'alumnat d'Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica als centres docents públics i privats-concertats de la Comunitat Valenciana.
XarxaLlibres, al nostre poble, és un programa cofinançat a parts iguals per la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i l'Ajuntament de Picanya i al que pot acollir-se tot l'alumnat dels estudis abans indicats i que estiguen EMPADRONATS al nostre municipi (estudien o no als centres de Picanya).


:: Pagament de les ajudes

La quantia individual per alumne/a serà com a màxim de 200 euros, que es rebran en dues fases:
- Fins als primers 100 euros es rebran mitjançant transferència bancària per part de l'Ajuntament de Picanya abans que finalitze l'any 2015.
- Fins als 100 euros restants es faran efectius quan es retornen els llibres de text en bon estat en finalitzar el curs 2015-2016 (del procediment per a fer este retorn de llibres i rebre esta ajuda final s'informarà més endavant).


::  Tramitació

Documents a presentar davant l'Ajuntament:
- Document de sol·licitud
- Factura de compra (o justificant) dels llibres per compres efectuades durant l'any 2015. La factura haurà d'anar a nombre de l'alumne/a, mare, pare o tutor/a i ha de contindre NIF/CIF i adreça del proveïdor, data, número de factura, i un llistat nominal dels productes adquirits amb el preu. D'este document cal presentar davant l'ajuntament ORIGINAL i FOTOCÒPIA.
Si heu perdut la factura, heu de demanar una còpia o duplicat a l'establiment on heu adquirit els llibres de text.
Si els llibres s'han adquirit mitjançant l'AMPA o una empresa distribuïdora, s'haurà de sol·licitar a l'AMPA un document justificatiu individualitzat amb les dades de l'alumne/a, l'import, relació de llibres adquirits i dades de la factura global en la qual estan inclosos.


::  Com emplenar el document de sol·licitud

Opció A:
Cal emplenar el formulari electrònic que estarà disponible al web:www.xarxallibres.edu.gva.es (previsiblement des del dia 25 de novembre).
Tan bon punt estiga publicada per Conselleria publicarem ací l'enllaç directe a este formulari.
Caldrà emplenar el formulari i una volta completades totes les dades el sistema generarà automàticament un document PDF que haurem d'imprimir i signar i on ja estarà indicat el número d'expedient.
S'ha de disposar per tant d'un ordinador amb un requisits tècnics mínims (molt bàsics) connectat a internet i a una impressora.
És l'opció més recomanable per a evitar errades i garantir el pagament de les ajudes.  

IMPORTANT
Els centres educatius de Picanya facilitaran ordinadors (amb accés a internet i impressora) i assessorament per a que es puguen emplenar i imprimir allà les sol·licituds si no es pot fer a casa.

Opció B:
Es pot emplenar el document a mà (no ho recomanem donat que pot generar errades de transcripció). Cal emplenar i signar el document que podreu descarregar des del web www.xarxallibres.edu.gva.es , o sol·licitar als centres educatius o a l'Ajuntament de Picanya (previsiblement des del dia 25 de novembre).


::  Dades per a emplenar el document de sol·licitud

De les dades que necessiteu per a emplenar el document de sol·licitud cal saber:
- NIA: Número d'identificació de l'alumne. Vos serà facilitat pel centre educatiu.
- Codi del Centre: Vos serà facilitat pel centre educatiu i també està disponible ahttp://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/guiadecentros.asp
- IBAN DEL COMPTE DEL SOL·LICITANT. Imprescindible per a que l'Ajuntament puga fer l'ingrés. Cal indicar número de compte en format IBAN (dues lletres i dos números + 20 dígits).
- SOL·LICITUD I RELACIÓ DE FACTURES. Si tenim més d'una factura o justificant indicarem la suma total (sempre amb IVA inclós) i després el detall de cada factura o justificant de compra.
- INDICAR DOCUMENTACIÓ APORTADA. Ací indicarem "Factures (o justificants) relacionats a l'apartat C" i si cal, altres documents presentats.
- IMPORTANT: És imprescindible que el/la sol·licitant (pare, mare, tutor...) signe el document una volta imprés.     


::  Presentació

El document de sol·licitud complimentat, imprés i signat junt a l'original i fotocòpia de la factura s'han de presentar davant de l'Ajuntament de Picanya.

Quan?
Segons informació remesa per la Conselleria d'Eduació, previsiblement, a partir del 25 de novembre es podrà accedir per mitjà del web: www.xarxallibres.edu.gva.es al formulari per a emplenar la sol·licitud que es podrà presentar fins al 10 de desembre de 2015 davant l'Ajuntament.

On?
Serveis municipals:

- Servei DIGA'M (planta baixa de l'Ajuntament)
Pl. Espanya 1. 
Horari de dilluns a dijous: 09.00-19.00h. i divendres: 09.00-17.00h. Dissabtes: 09.00-14.00h

- Oficines tècniques 
Pl. País Valencià, 11. 
Horari de dilluns a divendres: 09.00-14.00h.

- Casa de la Cultura 
C/ Bonavista, 2. 
Horari de dilluns a divendres: 09.00-13.00h i de 15.00 a 19.00h. 


::  En cas de dubtes


Ajuntament de Picanya
Pl. Espanya, 1
Tel. 961 594 460
ajuntament@picanya.org

Centres educatius de Picanya
IES Enric Valor
CP Ausiàs March
CP Baladre
Escola Gavina

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Telèfons d'informació
Des de la Comunitat Valenciana
(gratuït des de telèfon fix):
900 - 20 21 22
Des de qualsevol punt d'Espanya:

bnr_xarxa_llibres_2015

CONSELL PER A EVITAR CUES I ESPERES
Si voleu evitar cues vos recomaneu que aprofiteu al màxim l'extens horari d'atenció al públic de l'Ajuntament. A migdia, per la vesprada... segur que serà més fàcil. Tampoc és necessari acudir el primer dia (ni l'últim) totes les sol·licituds seran ateses d'igual forma i l'ordre d'arribada de sol·licituds no té res a veure amb el pagament de les ajudes.


Darreres notícies al web municipal:


DSC_0438
18 de novembre de 2015
Este passat dissabte tingué lloc l'Exaltació
signatura_aepi_sabadell_002
17 de novembre de 2015
També beneficiarà al xicotet comerç
DSC_0009
16 de novembre de 2015
A petició de l'Ajuntament agermanat de Panazol i en solidaritat amb les víctimes
Yoga&bebes
13 de novembre de 2015
L'associació de ballet de Picanya ofereix esta novedosa activitat
Pepe Canya i el premi de l'ADCV
12 de novembre de 2015
El picanyer obtingué el guardó en la categoria d'imatge coordinada
GR Picanya
11 de novembre de 2015
Tindrà lloc a finals de novembre a Saragossa


Més informació al web: www.picanya.org
Salutacions cordials i esperem que aquesta informació us resulte profitosa.
Si no esteu interessats/interessades en rebre l'alt@veu, envieu-nos un correu
i us donarem de baixa immediatament.