Si no pot veure correctament aquest e-mail faça clic ací.
l'alt@veu                       Ajuntament de Picanya
Butlletí electrònic de l'Ajuntament de Picanya | Núm 795 | Abril '18
La Diputació amplia el termini per al
pagament de l'impost de vehicles


Una volta resoltes les incidències produïdes, la Diputació de València, encarregada de la gestió de l'impost de vehicles, ha decidit ampliar el termini de pagament dels rebuts no domiciliats fins al 2 de juliol. 
En breu, des de Diputació es remeterà el corresponent document d'ingrés (de rebuts no domiciats) a aquells contribuents que no hagen realitzat el pagament.

Rebuts domiciliats
La data de càrrec dels rebuts domiciliats serà, com estava previst, el 2 de maig de 2018.

Per a més informació podeu acudir a les oficines de l'Ajuntament.Ajuntament de Picanya
Més informació al web: www.picanya.org

Salutacions cordials i esperem que aquesta informació us resulte profitosa.

D'acord la Llei 15/99 de Protecció de dades si vols
cancel·lar l'enviament d'aquest butlletí Alt@veu polse ací.