Si no pot veure correctament aquest e-mail faça clic ací.
l'alt@veu
Butlletí electrònic de l'Ajuntament de Picanya | Núm 762 | Abril '17
Arranca el procés de matriculació per al curs 2017-2018

D'ací ben poc començarà un període nou i decisiu en la vida de molts menuts i menudes del nostre poble, com és la seua incorporació a l'escola.

Com en anys anteriors l'Ajuntament de Picanya posa a disposició de les famílies tota la informació i documentació necessària així com l'assessorament a l'hora de resoldre tots els dubtes per mitjà del servei DIGA’M de l’Ajuntament on es pot demanar cita prèvia (des del 15 de maig) amb la responsable del Departament Municipal d’Educació tot això amb l'objectiu de garantir que el procés de matriculació es puga dur a terme en les millors condicions. 

Jornada de portes obertes
Per tal que les famílies que estiguen interessades puguen  conèixer  les línies pedagògiques, el projecte educatiu, els serveis  i visitar les instal·lacions, els centres educatius organitzen  jornades de portes obertes en les següents dates:
CEIP Ausiàs March dijous 4  de maig a les 17.30h
CEIP Baladre dimecres 3 de maig a les 17.30h
Matriculació de l'alumnat d'educació infantil i primària

Curs 2017-2018

SOL·LICITUDS

La sol·licitud d'admissió es presentarà al centre on demane plaça en primera opció.
Tot i acompanyant a la sol·licitud d'admissió caldrà adjuntar la documentació (fotocòpies i originals) per a poder realitzar la baremació de les sol·licituds.
No és obligatori presentar la documentació corresponent a tots els apartats, però el fet de no presentar els documents acreditatius d'algun dels apartats suposarà l'assignació de la puntuació mínima en aquest apartat.


NORMATIVA APLICABLE

RESOLUCIÓ de 29 de març  de 2017, del  director territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de València (DOCV  30/03/2017)

CALENDARI D'ESCOLARITZACIÓ (resum)

Termini presentació sol·licituds................................ 
22 a 29 maig

Comprovació de duplicitats ..................................... 
1 a 5 juny

Baremació ............................................................... 
22 maig a 5 juny 

Publicació llistes provisionals .................................. 
8 juny

Reclamacions davant direcció centres ................... 
8 a 12 juny

Publicació llistes definitives ...................................... 
20 juny

Al·legacions a les llistes definitives .......................... 
20 a 21 juny

Termini formalització matrícula ................................. 
20 a 29 juny 

Termini formalització matrícula 
per vacants per renúncia o excedents ..................... 30 de juny


Oferta de centres sostinguts 
amb fons públics a Picanya

• Col·legi públic Ausiàs March (codi 46015642)
Av. l'Horta 2 - Tel. 962 564 820
Ed. Infantil: 3, 4, i 5 anys
Primària
Menjador escolar

• Col·legi públic Baladre (codi 46006574)
Av/ Senyera, 52 - Tel. 962 564 840
Ed. Infantil: 3, 4, i 5 anys
Primària
Menjador escolar

• Col·legi concertat Escola Gavina (codi 46016671)
Partida La Martina s/n - Tel. 96 159 05 94
Ed. Infantil: 3, 4, i 5 anys 
Primària
Menjador escolar i transport escolar


Informació 
Servei DIGA'M Ajuntament de Picanya 
Dilluns a dijous: 09.00 a 19.00h. Divendres: 09.00 a 17.00h. 
telèfon: 961594460
Taulers d'anuncis dels col·legis

 
 

Més informació al web: www.picanya.org
Salutacions cordials i esperem que aquesta informació us resulte profitosa.
D'acord la Llei 15/99 de Protecció de dades si vols
cancel·lar l'enviament d'aquest butlletí Alt@veu polse ací.