Si no pot veure correctament aquest e-mail faça clic ací.
l'alt@veu
Butlletí electrònic de l'Ajuntament de Picanya | Núm 697 | Juny '15
Nova campanya informativa per a evitar 
la propagació del mosquit tigre


L'Ajuntament de Picanya enceta una nova campanya informativa per a previndre la proliferació del mosquit tigre, una espècie invasora que ja s'ha estés per bona part del litoral meditarrani.


bnr_mosquit_tigre

El 60% de les larves es desenvolupen a domicilis particulars.
La col·laboració ciutadana és fonamental.

Qui és?
El mosquit tigre (Aedes albopictus) és un mosquit de que es caracteritza per les seues potes ratllades en blanc i negre i el seu cos xicotet, blanc i negre. És originari del sud-est asiàtic però ja s'ha estés pels cinc continents. A Espanya va arribar l'any 2004 i ha colonitzat molt bona part de la costa mediterrània.

Per què és tan molest?
Perquè, com a nova espècie, el nostre cos no està "preparat" per a la seua picadura i perquè, a més, a diferència dels moquits "tradicionals" poden picar més d'una vegada i generar moltes més molèsties.

Si el veus, és que està criant molt prop
El mosquit tigre rarament vola més enllà dels 400 metres del lloc de cria. Per tant, si el detectes voldrà dir que s'està criant molt prop de tu. Eixe moment de la criança és el moment FONAMENTAL per a evitar la seua propagació.

larvas_moskito_tigre
Larves de mosquit tigre (invisibles a l'ull humà)

Evitar que crie
Per a evitar la propagació del mosquit tigre l'acció més determinant és EVITAR QUE CRIE. El mosquit tigre posa els seus ous a l'aigua i allà és on crien les larves que, després donaran lloc als mosquits. No necessita gran quantitat d'aigua, l'aigua que queda al plat baix un test, serà suficient per a que una femella deposite entre 80 i 200 ous. En 7 dies, estos ous, poden generar més de 30.000 mosquits.  

La col·laboració ciutadana és fonamental 

El 60% de la criança de mosquit tigre es produeix a l'interior de propietats privades. Piscines malament matingudes, desaigües, plats sota els test, bassals d'agiua als jardins... són focus de cria i, donat que són propietat privada, no poden ser tractats pels serveis públics sense autorització expresa dels propietaris.

Què podem fer? 
Com hem dit adés, allò més important i efectiu és evitar la posada d'ous i el creixement de larves aquàtiques per tant, cal eliminar tots els punts d'aigua on pot créixer el mosquit tigre.

- Buida dues vegades per setmana els recipients de l'exterior de la teua casa on es puguen acumular aigua: joguets, pitxers, plats sota els tests, piscines de plàstic, etc.
- Buida dues vegades per setmana o tapa amb tela mosquitera de ferro els desaigües.
- Evita acumulacions d'aigua en zones de desguàs o en les canals de desguàs dels edificis, són llocs on els mosquits tigre poden posar les seues larves.
- Evita els forats i depressions en el sòl on es puga acumular aigua i tapar els forats dels troncs d'arbres emplenant-los d'arena.
- Elimina l'aigua dels recipients on es troben les larves del mosquit tigre. 
- Si tens un estany amb aigua, et recomanem que poses peixos, ja que es mengen els ous i larves dels mosquits tigre.

Si detectes presència de mosquits tigre comunica-ho ràpidament a l'Ajuntament (tel. 961 594 460) per a que l'empresa que realitza els tractaments puga ficar-se en contacte amb tu i avaluar la situació. 

Tractaments 
Com a últim recurs s'arriba al tractament per al control de mosquit adult, cal entendre que els tractaments aeris són indiscriminats i afecten a tots els insectes, tant als perjudicials com als beneficiosos i inofensius i, per tant, s'han de fer de forma responsable i prudent. 
L'Ajuntament de Picanya utilitza en els seus tractaments PIRETRINES NATURALS, les quals es descomponen ràpidament i són les més inofensives tant per a l'entorn com per a les persones.
Per tal de reduïr al mínim la necessitat d'estos tractaments l'Ajuntament realitza entre els mesos de maig a novembre un intens control de larves a imbornals, barranc i zones d'aigua estancada.

Campanya informativa 
L'Ajuntament de Picanya ja ha mantingut diferents reunions informatives amb grups de veïns i veïnes especialment afectats per este paràsit. En breu l'Ajuntament distribuirà 2.000 díptics en aquells domicilis del nostre municipi susceptibles de ser punts de cria del mosquit tigre. Este recomanacions, estan des de fa temps, publicades al web municipal i es tornaran a publicar (ja es feu fa temps) al periòdic local i s'enviaran per mail i també publicades a les xarxes socials municipals. La col·laboració ciutadana resulta fonamental a l'hora de previndre la propagació d'este mosquit.

fullet tigre
Portada del fullet informatiu

Més informació:
http://www.atrapaeltigre.com/

Més informació al web: www.picanya.org
Salutacions cordials i esperem que aquesta informació us resulte profitosa.
Si no esteu interessats/interessades en rebre l'alt@veu, envieu-nos un correu
i us donarem de baixa immediatament.